MARKETING

Udruženje za promotivnu podršku, informisanje i edukaciju “PROMO TIM”

Grčka 14, Banja Luka

Kontakt telefon: 051 962 946

Matični broj: 11095577

JIB: 4403495880003

PIB: 403495880003

TRN: 1610450068930080